PROPOZICE

 • Termín pro podání přihlášek: 1.3.2019

 • Mezinárodní porota bude složená z lichého počtu členů a jejich seznam bude uveřejněn na těchto stránkách. Rozhodnutí poroty je definitivní a nezvratné.

 • Soutěže se mohou zúčastnit mladí pěvci - 35 let - včetně (soutěžící nesmí v den prvního kola soutěže překročit 36 let věku).

 • Soutěžící musí před začátkem soutěže prokázat svůj věk platným dokladem.

 • Soutěž je tříkolová a soutěží muži a ženy společně.

 • Zpívání zpaměti je podmínkou.

 • Transponování árií je nepřípustné.

 • Soutěžící nesmí ve finálovém kole opakovat skladbu, kterou již přednesl.

 • Soutěžní repertoár musí být přednesen v originální úpravě a jazyku.

 • Změna repertoáru je možná pouze  do 1.3.2019.

 • Ubytování účastníkům hradí od semifinálového kola pořadatel

 • Soutěž je neanonymní a veřejná.

 • Nemá-li soutěžící vlastního korepetitora, uvede tuto skutečnost do přihlášky a pořadatel zajistí klavírní doprovod na své vlastní náklady.

 • Pořadatel soutěže má právo zaznamenávat formou audionahrávky nebo videonahrávky výkony soutěžících ve všech kolech soutěže a koncertech vítězů. Pořízené nahrávky může pořadatel použít dle vlastního uvážení pro propagační účely soutěže. Přihlášením do soutěže soutěžící souhlasí s možností zaznamenání jeho výkonu bez nároku na honorář. 

 • Přihlášením do soutěže kandidát souhlasí s přijetím těchto pravidel a rozhodnutím poroty.

 • Informace a notové materiály na vyžádání poskytne pořadatel soutěže.

 • Zájemci o soutěž zašlou přihlášku nejpozději do 1.3.2019.

 • V případě, že se soutěžící nemůže zúčastnit osobně prvního kola soutěže, je možné zaslat porotě k hodnocení video nahrávku (výhradně formou odkazu na YOUTUBE.com). Tuto skutečnost je soutěžící povinen označit v přihlášce a současně vyplnit přesnou webovou adresu na youtube. Video musí být reálný záznam libovolné operní árie s klavírním doprovodem, který není sestříhaný a upravovaný. Video nesmí být starší 6 měsíců. 

 

První kolo soutěže:

 

V případě, že se soutěžící nemůže zúčastnit osobně prvního kola soutěže, je možné zaslat porotě k hodnocení video nahrávku (výhradně formou odkazu na YOUTUBE.com).

 • 12.3. 2019: Berlin, Germany

(PLACE: Botschaft der Tschechischen Republik, Address: Wilhelmstraße 44, 10117 Berlin, Germany)

 • 15.3. 2019: Gotha, Germany

(PLACE: Rehearsal studio of Thüringen Philharmonie, Schöne Aussicht 5, 99867 Gotha, Germany)

 • 21.3. 2019: Budapest, Hungary

(PLACE: Czech Centre Budapest, Address: Szegfű u. 4., Budapest, 1063, Hungary)

 • 6.4. 2019: Warsaw, Poland

(PLACE: Czech Centre Warsaw, Address: Al. Róż 16, Warszawa, 00-556, Poland)

 • 11.4. 2019: Munich, Germany

(PLACE: Haus des deutschen Ostens, Address: Am Lilienberg 5, München

 • 12.4. 2019: Prague, Czech Republic

(PLACE: Conference hall of the Czech museum of Music, Prague, Address: Karmelitská 388/2, 118 00 Prague)​

 • 16.4. 2019: Vienna, Austria

(PLACE: Botschaft der Tschechischen Republik, Address: Penzinger Straße 11-13, A-1140 Wien)

 • 17.4. 2019: Ljubljana, Slovenia

(PLACE: SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA, Address: 1 Župančičeva St, 1000 Ljubljana, Slovenia)  

 • 26.4. 2019: Moscow, Russia

(PLACE: Czech Centre Moscow, Address: Julia Fučika 12/14, Moscow, 123056, Russia)

 • V prvním kole si zvolí účastník jednu árii dle vlastního výběru.

 • Pořadatel může změnit nebo zrušit místo 1. kola soutěže nejpozději do 3.3.2019. V takovém případě bude účastníkům nabídnuto náhradní místo a termín 1. kola. Pokud účastník nevyužije tuto možnost, bude mu vrácen poplatek v plné výši.

 • O přesné adrese a časovém harmonogramu 1. kola budou účastníci informováni nejpozději do 3.3.2019.

 • Výsledky prvního kola soutěže budou oznámeny emailem a to nejpozději do 10.5.2019

 • Postupující semifinalisté musí nejpozději do 10.9.2019 zaslat na email: info@operamladych.com svůj repertoár pro semifinálové a finálové kolo soutěže.

 

Semifinálové kolo

(12.10.2019 - Jihlava, Sál hotelu Gustav Mahler, CZECH REPUBLIC)

 

 • V semifinálovém kole si zvolí účastník jednu libovolnou árii dle vlastního výběru (nemusí být odlišné od árií prvního kola).

 • Účastník je povinen ohlásit pořadateli repertoár pro druhé a finálové kolo soutěže nejpozději do 10.9.2019.

 • Ubytování účastníkům hradí v semifinálovém kole pořadatel

 

Finálové kolo

(13.10.2019 - Jihlava, Sál hotelu Gustav Mahler, CZECH REPUBLIC)

 

 • Ve finálovém kole si zvolí účastník jednu libovolnou árii dle vlastního výběru (musí být odlišná od árií prvního a druhého kola).

 • Ubytování účastníkům hradí ve finálovém kole pořadatel

 

GALAKONCERT vítězů

(14.10.2019 - Jihlava, Sál hotelu Gustav Mahler, CZECH REPUBLIC)

 

Slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen se uskuteční na GALAKONCERTĚ vítězů. 

Každý oceněný soutěžící je povinen vystoupit na GALAKONCERTĚ vítězů. 

 

Výherci prvního, druhého a třetího místa v soutěži  jsou povinni vystoupit na dalších koncertech vítězů: v termínu 15.10. - 19.10.2019. Náklady na ubytování hradí pořadatel.

V případě, že na žádost pořadatele soutěžící nevystoupí na koncertech vítězů ztrácí nárok na cenu v soutěži.

Soutěžící souhlasí s případnou veřejnou audio, nebo videonahrávkou bez nároku na honorář a autorská práva.

Přihláška:

Přihlášku odešlete nejpozději do 1.3.2019 vyplněním elektronického formuláře na www.operamladych.com 

Současně s odesláním přihlášky je nutné uhradit účastnický poplatek ve výši 2800 Kč na účet: 2100319763/2010 vedený u Fio banky a potvrzení o zaplaceni zaslat elektronicky e-mailem na: info@operamladych.com.

Přihlášku pořadatel akceptuje a zaregistruje až po přijetí potvrzení o platbě.

Poplatek je nevratný a v případě neúčasti na soutěži propadá ve prospěch pořadatele.

Číslo účtu : 2100319763 / 2010

Majitel : Opera mladých z.s.

IBAN : CZ1020100000002100319763

BIC : FIOBCZPPXXX

Adresa banky : Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

 

Poplatky:

Účastnický poplatek: 2800 Kč.

 

Ceny

1.cena - 40.000 Kč

2.cena - 20.000 Kč

3.cena - 10.000 Kč

 

Speciální ceny pro rok 2019

 • Prize of Slovak National Theatre, Bratislava (performance on stage)

 • Prize of Thüringen Philharmonie (performance on stage)

 • Prize of Krakow Philharmonie (performance on stage)

 • Prize of State opera Banska Bystrice, Slovakia (performance on stage)

 • Prize of director of Artistic Director of Slovene National Opera Ljubljana

 • Prize of OPERA MLADYCH: Concerts tour in the Czech Republic in the framework of the festival "The Jakub Pustina and his guests"

 • Prize of Gabriela Benackova - 3 x 500 EUR voucher for Master Class

 • Prize of Gabriela Benackova - 2 x 800 EUR voucher for Master Class

 • Concert of Town Jihlava (concert performance)

 • Prize of festival of Vladimir Reisky de Dubnic (concert performance)

 • Prize of Vysocina Region (concert performance)

 • Audience prize

 

Harmonogram soutěže:

 

První kolo soutěže:

 • 12.3. 2019: Berlin, Germany

 • 15.3. 2019: Gota, Germany

 • 21.3. 2019: Budapest, Hungary

 • 6.4. 2019: Warsaw, Poland

 • 11.4. 2019: Munich, Germany

 • 12.4. 2019: Prague, Czech Republic

 • 16.4. 2019: Vienna, Austria

 • 17.4. 2019: Ljubljana, Slovenia

 • 26.4. 2019: Moscow, Russia

 

Semifinálové kolo soutěže:

​Příjezd a registrace v hotelu Gustav Mahler, Jihlava: 11.-12.10.2019

Semifinálové kolo soutěže: 12.10.2019

 

Finálové kolo soutěže: 13.10.2019

Galakoncert vítězů: 14.10.2019

 

Koncert vítězů (následný koncert vítězů s držiteli 1., 2. a 3. místa): 15.10.2019

Koncert vítězů (následný koncert vítězů s držiteli 1., 2. a 3. místa): 16.10.2019

Koncert vítězů (následný koncert vítězů s držiteli 1., 2. a 3. místa): 17.10.2019

Koncert vítězů (následný koncert vítězů s držiteli 1., 2. a 3. místa): 18.10.2019

Koncert vítězů (následný koncert vítězů s držiteli 1., 2. a 3. místa): 19.10.2019

Berlin, Germany

Gotha, Germany

Budapest, Hungary

Warsaw, Poland

Munich, Germany

Prague, Czech Republic

Vienna, Austria

Ljubljana, Slovenia

Moscow, Russia

Jihlava, Czech Republic

12.3.2019

15.3.2019

21.3.2019

6.4.2019

11.4.2019

12.4.2019

16.4.2019

17.4.2019

26.4.2019

12.10.-14.10.2019