top of page

11 th INTERNATIONAL VOCAL COMPETITION OF

 

FOR OPERA SINGERS, JIHLAVA 2018, CZECH REPUBLIC

GABRIELA BEŇAČKOVÁ

DOMŮ

PŘIHLÁŠKA

PROPOZICE

KONTAKT

PROPOZICE

 • Termín pro podání přihlášek: 1.3.2018

 • Mezinárodní porota bude složená z lichého počtu členů a jejich seznam bude uveřejněn na těchto stránkách. Rozhodnutí poroty je definitivní a nezvratné.

 • Soutěže se mohou zúčastnit mladí pěvci - 35 let - včetně (soutěžící nesmí v den prvního kola soutěže překročit 36 let věku).

 • Soutěžící musí před začátkem soutěže prokázat svůj věk platným dokladem.

 • Soutěž je tříkolová a soutěží muži a ženy společně.

 • Zpívání zpaměti je podmínkou.

 • Transponování árií je nepřípustné.

 • Soutěžící nesmí ve finálovém kole opakovat skladbu, kterou již přednesl.

 • Soutěžní repertoár musí být přednesen v originální úpravě a jazyku.

 • Změna repertoáru je možná pouze  do 1.3.2018.

 • Soutěž je neanonymní a veřejná.

 • Nemá-li soutěžící vlastního korepetitora, uvede tuto skutečnost do přihlášky a pořadatel zajistí klavírní doprovod na své vlastní náklady.

 • Pořadatel soutěže má právo zaznamenávat formou audionahrávky nebo videonahrávky výkony soutěžících ve všech kolech soutěže a koncertech vítězů. Pořízené nahrávky může pořadatel použít dle vlastního uvážení pro propagační účely soutěže. Přihlášením do soutěže soutěžící souhlasí s možností zaznamenání jeho výkonu bez nároku na honorář. 

 • Přihlášením do soutěže kandidát souhlasí s přijetím těchto pravidel a rozhodnutím poroty.

 • Informace a notové materiály na vyžádání poskytne pořadatel soutěže.

 • Zájemci o soutěž zašlou přihlášku nejpozději do 1.3.2018.

 

První kolo soutěže:

 • 7.3. 2018: Prague, Czech Republic

(PLACE: Conference hall of the Czech museum of Music, Prague, Address: Karmelitská 388/2, 118 00 Prague)

 • 11.3. 2018: Berlin, Germany

(PLACE: Deutsche Oper Berlin, Address: Richard Wagner Strasse, Berlin)

  

 • 19.3. 2018: Munich, Germany

(PLACE: Haus des deutschen Ostens, Address: Am Lilienberg 5, München

 • 28.3. 2018: Budapest, Hungary

(PLACE: Czech Centre Budapest, Address: Szegfű u. 4., Budapest, 1063, Hungary)

 • 11.4. 2018: Vienna, Austria

(PLACE: Botschaft der Tschechischen Republik, Address: Penzinger Straße 11-13, A-1140 Wien)

 • 21.4. 2018: Warsaw, Poland

(PLACE: Czech Centre Warsaw, Address: Al. Róż 16, Warszawa, 00-556, Poland)

 • 26.4. 2018: Moscow, Russia

(PLACE: Czech Centre Moscow, Address: Julia Fučika 12/14, Moscow, 123056, Russia)

 • V prvním kole si zvolí účastník jednu árii dle vlastního výběru.

 • Pořadatel může změnit nebo zrušit místo 1. kola soutěže nejpozději do 3.3.2018. V takovém případě bude účastníkům nabídnuto náhradní místo a termín 1. kola. Pokud účastník nevyužije tuto možnost, bude mu vrácen poplatek v plné výši.

 • O přesné adrese a časovém harmonogramu 1. kola budou účastníci informováni nejpozději do 3.3.2018.

 • Výsledky prvního kola soutěže budou oznámeny emailem a to nejpozději do 10.5.2018

 • Postupující semifinalisté musí nejpozději do 10.9.2018 zaslat na email: info@operamladych.com svůj repertoár pro semifinálové a finálové kolo soutěže.

 

Semifinálové kolo

(13.10.2018 - Jihlava, Sál hotelu Gustav Mahler, CZECH REPUBLIC)

 

 • Postupujícím účastníkům soutěže z jednotlivých měst pořadatel hradí ubytování a příspěvek na dopravu.

 • V druhém kole si zvolí účastník dvě libovolné árie dle vlastního výběru (nemusí být odlišné od árií prvního kola).

 • Účastník je povinen ohlásit pořadateli repertoár pro druhé a finálové kolo soutěže nejpozději do 10.9.2018.

 

Finálové kolo

(14.10.2018 - Jihlava, Sál hotelu Gustav Mahler, CZECH REPUBLIC)

 

 • Ve finálovém kole si zvolí účastník jednu libovolnou árii dle vlastního výběru (musí být odlišná od árií prvního a druhého kola).

 

GALAKONCERT vítězů

(15.10.2018 - Jihlava, Gotický sál radnice, CZECH REPUBLIC)

 

Slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen se uskuteční na GALAKONCERTĚ vítězů. 

Každý oceněný soutěžící je povinen vystoupit na GALAKONCERTĚ vítězů. 

 

Výherci prvního, druhého a třetího místa v soutěži  jsou povinni vystoupit na dalších koncertech vítězů: v termínu 16.10. - 20.10.2018. Náklady na ubytování hradí pořadatel.

V případě, že na žádost pořadatele soutěžící nevystoupí na koncertech vítězů ztrácí nárok na cenu v soutěži.

Soutěžící souhlasí s případnou veřejnou audio, nebo videonahrávkou bez nároku na honorář a autorská práva.

Přihláška:

Přihlášku odešlete nejpozději do 1.3.2018 vyplněním elektronického formuláře na www.operamladych.com 

Současně s odesláním přihlášky je nutné uhradit účastnický poplatek ve výši 2800 Kč na účet: 2100319763/2010 vedený u Fio banky a potvrzení o zaplaceni zaslat elektronicky e-mailem na: info@operamladych.com.

Přihlášku pořadatel akceptuje a zaregistruje až po přijetí potvrzení o platbě.

Poplatek je nevratný a v případě neúčasti na soutěži propadá ve prospěch pořadatele.

Číslo účtu : 2100319763 / 2010

Majitel : Opera mladých z.s.

IBAN : CZ1020100000002100319763

BIC : FIOBCZPPXXX

Adresa banky : Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

 

Poplatky:

V prvním kole si účastníci hradí: cestovné, ubytování, náklady na stravu.

Od semifinále pořadatel hradí účastníkům hotel a cestovní náklady.

Všem postupujícím účastníkům z prvního kola poradatel proplácí příspěvek na dopravu do České republiky.

Účastnický poplatek: 2800 Kč.

 

Ceny

1.cena - 40.000 Kč

2.cena - 20.000 Kč

3.cena - 10.000 Kč

 

Speciální ceny pro rok 2018

Concerts tour in the Czech Republic in the framework of the festival "The Jakub Pustina and his guests"

Prize of Gabriela Benackova - 3 x 500 EUR voucher for Master Class

Prize of Gabriela Benackova - 2 x 800 EUR voucher for Master Class

Prize of director of Opera PANAMA - 3 x 500 EUR voucher for Master Class

Prize of director of Opera PANAMA- 1 x 800 EUR voucher for Master Class

Concert of Town Pelhřimov (concert performance)

Concert of Town Jihlava (concert performance)

Prize of festival of Vladimir Reisky de Dubnic (concert performance)

Prize of Vysocina Region (concert performance)

 

Harmonogram soutěže:

 

První kolo soutěže:

 • 7. 3. 2018: Prague, Czech Republic

 • 11. 3. 2018: Berlin, Germany

 • 19. 3. 2018: Munich, Germany

 • 28. 3. 2018: Budapest, Hungary

 • 11. 4. 2018: Vienna, Austria

 • 21. 4. 2018: Warsaw, Poland

 • 26. 4. 2018: Moscow, Russia

 

Semifinálové kolo soutěže:

​Příjezd a registrace v hotelu Gustav Mahler, Jihlava: 12.10.2018

Semifinálové kolo soutěže: 13.10.2018

 

Finálové kolo soutěže: 14.10.2018

Galakoncert vítězů: 15.10.2018

 

Koncert vítězů (následný koncert vítězů s držiteli 1., 2. a 3. místa): 16.10.2018

Koncert vítězů (následný koncert vítězů s držiteli 1., 2. a 3. místa): 17.10.2018

Koncert vítězů (následný koncert vítězů s držiteli 1., 2. a 3. místa): 18.10.2018

Koncert vítězů (následný koncert vítězů s držiteli 1., 2. a 3. místa): 19.10.2018

Koncert vítězů (následný koncert vítězů s držiteli 1., 2. a 3. místa): 20.10.2018

  

 

 

bottom of page